Tiệm đông khách ở Indiana. Cần Thợ Nữ kinh nghiệm Pink & White. Khu Mỹ…

USA/California

Tiệm đông khách ở Indiana. Cần Thợ Nữ kinh nghiệm Pink & White. Khu Mỹ trắng, có chỗ ở cho Thợ xuyên bang. Sẽ bao lương 6 ngày $1,300, hơn ăn chia. L/L Hòang: 408-512-0231

Để cho bạn bè biết về quảng cáo này xin chia sẻ trên facebook và các tài khoản xã hội.

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

 • Post ID:#496578

  Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Làm Nail / Spa Added Jan 3, 2018 Country USA State California Nhấp Vào 38 Rating
  Vote This Post DownVote This Post Up 0
  Loading...
  Expire

  VIỆC LÀM ở California

  Wear no excuses. Receive a 15% off voucher when you sign up for Reebok's Newsletter. Click here! Wear no excuses. Receive a 15% off voucher when you sign up for Reebok's Newsletter. Click here!
  Upgrade your life with Premium Audio & Video Entertainment from Panasonic Canada! Free Shipping orders $19.95+. Exclusions apply. Shop now!

  Thoát Ra
  Copyright © 2017 TìmViệcUSA.com