Tiệm đông khách ở Indiana. Cần Thợ Nữ kinh nghiệm Pink & White. Khu Mỹ…

USA/California

Tiệm đông khách ở Indiana. Cần Thợ Nữ kinh nghiệm Pink & White. Khu Mỹ trắng, có chỗ ở cho Thợ xuyên bang. Sẽ bao lương 6 ngày $1,300, hơn ăn chia. L/L Hòang: 408-512-0231

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#496578

Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Làm Nail / Spa Added Jan 3, 2018 Country USA State California Nhấp Vào 76 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

VIỆC LÀM ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com