xác suất thống kê thi cao học kinh tế bài 25 quy luật phân phối xác suất

Xuất bản 28 thg 8, 2015
biến cố nào sau đây có xác suất lớn nhất
1. có ít nhất 1 lần xuất hiện mặt 6 khi tung xúc xắc 6 lần
2. có ít nhất 2 lần xuất hiện mặt 6 khi tung xúc xắc 12 lần
3. có ít nhất 3 lần xuất hiện mặt 6 khi tung xúc xắc 18
lần
Danh mục
Mọi người và Blog
Giấy phép
Giấy phép chuẩn của YouTube

Nếu bạn đồng ý hoặc là không đồng ý với post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin đặt một phản hồi.

Premium Red

 • Post ID:#126437

  Category HIỂU BIẾT Subcategory Added May 23, 2017 Nhấp Vào Rating
  Vote This Post DownVote This Post Up 0
  Loading...
  Expire January 1, 1970, 12:00 am

  HIỂU BIẾT

  Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com