Kho Hàng/Sản Xuất 2 ca sáng và chiều $10.75/giờ. Nhiệm vụ: bao bì, dọn dẹp,…

USA/California/Buena Park

Kho Hàng/Sản Xuất 2 ca sáng và chiều $10.75/giờ. Nhiệm vụ: bao bì, dọn dẹp, đóng gói. Cần phải có sức khỏe bưng nặng 50 lbs mỗi ngày. L/L: 714-670-6397

Để cho bạn bè biết về quảng cáo này xin chia sẻ trên facebook và các tài khoản xã hội.

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#287575

Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Công Việc Khác/Công Việc Khác Added Aug 18, 2017 Country USA State California City Buena Park Nhấp Vào 37 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

VIỆC LÀM ở California

Wear no excuses. Receive a 15% off voucher when you sign up for Reebok's Newsletter. Click here! Wear no excuses. Receive a 15% off voucher when you sign up for Reebok's Newsletter. Click here!
Upgrade your life with Premium Audio & Video Entertainment from Panasonic Canada! Free Shipping orders $19.95+. Exclusions apply. Shop now!

Thoát Ra
Copyright © 2017 TìmViệcUSA.com