Kho Hàng/Sản Xuất 2 ca sáng và chiều $10.75/giờ. Nhiệm vụ: bao bì, dọn dẹp,…

USA/California/Buena Park

Kho Hàng/Sản Xuất 2 ca sáng và chiều $10.75/giờ. Nhiệm vụ: bao bì, dọn dẹp, đóng gói. Cần phải có sức khỏe bưng nặng 50 lbs mỗi ngày. L/L: 714-670-6397

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#287575

Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Công Việc Khác/Công Việc Khác Added Aug 18, 2017 Country USA State California City Buena Park Nhấp Vào 64 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

VIỆC LÀM ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com