Tim người chạy bàn cho nhà hàng Việt Nam trên đường Garden Grove

USA/California/Garden Grove

Tim người chạy bàn cho nhà hàng Việt Nam trên đường Garden Grove, biết tiếng Anh giao tiếp tối thiểu. Liên hệ 678.510.8864

Để cho bạn bè biết về quảng cáo này xin chia sẻ trên facebook và các tài khoản xã hội.

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#297484

Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Công Việc Nhà Hàng Added Aug 22, 2017 Country USA State California City Garden Grove Nhấp Vào 67 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

VIỆC LÀM ở California

Wear no excuses. Receive a 15% off voucher when you sign up for Reebok's Newsletter. Click here! Wear no excuses. Receive a 15% off voucher when you sign up for Reebok's Newsletter. Click here!
Upgrade your life with Premium Audio & Video Entertainment from Panasonic Canada! Free Shipping orders $19.95+. Exclusions apply. Shop now!

Thoát Ra
Copyright © 2017 TìmViệcUSA.com