Midway City. Quiet, private side house 1 Bedroom, có riêng living room, kitchen bathroom inside,…

USA/California/Anaheim

Midway City. Quiet, private side house 1 Bedroom, có riêng living room, kitchen bathroom inside, và lối đi riêng. Free utilities, free internet. Dọn vô ngay. L/L: 714-600-7815

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#424531

Category CHO THUÊ Subcategory ➥Nhà ở Added Oct 20, 2017 Country USA State California City Anaheim Nhấp Vào 11 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

Nhà ở ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com