Cần Nam phụ bếp chịu khó, siêng năng. Xin L/L: 714-902-4235…

USA/California/Irvine

Cần Nam phụ bếp chịu khó, siêng năng. Xin L/L: 714-902-4235

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#471386

Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Công Việc Nhà Hàng Added Nov 21, 2017 Country USA State California City Irvine Nhấp Vào 103 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

VIỆC LÀM ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com