Nhà hàng vùng IRVINE cần người bếp chính và phụ bếp biết xào, ra hàng…

USA/California/Anaheim

Nhà hàng vùng IRVINE cần người bếp chính và phụ bếp biết xào, ra hàng cơm và súp. Và cần người chạy bàn và bán hàng. L/L: Thanh 714-293-8051

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#468085

Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Công Việc Nhà Hàng Added Nov 16, 2017 Country USA State California City Anaheim Nhấp Vào 49 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

VIỆC LÀM ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com