Nhà vùng Fountain Valley dư phòng cho share, lối đi riêng, phòng mới, rộng rãi,…

USA/California/Westminster

Nhà vùng Fountain Valley dư phòng cho share, lối đi riêng, phòng mới, rộng rãi, sạch sẽ. Dọn vào tháng 12 đầu tháng. L/L: 714-548-8202, 949-903-6839

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#460744

Category CHO THUÊ Subcategory ➥Thuê Phòng, Share Phòng Added Nov 10, 2017 Country USA State California City Westminster Nhấp Vào 26 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire

Thuê Phòng, Share Phòng ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com