2006 TOYOTA Camry LE, màu Red. 81K miles, 1 đời chủ, không bị đụng niềng…

USA/California/Yorba Linda

2006 TOYOTA Camry LE, màu Red. 81K miles, 1 đời chủ, không bị đụng niềng đúc, 4 vỏ mới, chủ giữ kỹ trong ngòai đẹp. Giá $5,750. LIC.#5TVS621. L/L: 714-340-9945

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#542800

Category RAO BÁN Subcategory ➥Xe Hơi Added Mar 4, 2018 Country USA State California City Yorba Linda Nhấp Vào 6 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire March 4, 2019, 10:47 am

Xe Hơi ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com