Business Opportunity

USA/California/Aliso Viejo

PHO in Mission-Viejo $270,000. BUN-BO-HUE Westminster $270,000. SHABU in Lakeforest-Anaheim each $280,000. POKE-SUSHI $320,000. LEE-SANDWICHES in Artesia $320,000. Beauty- School $200,000. John Vu BB: 949-295-9020

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#543418

Category RAO BÁN Subcategory ➥Kinh Doanh, Nhà Hàng Added Mar 5, 2018 Country USA State California City Aliso Viejo Nhấp Vào 5 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire March 5, 2019, 1:16 pm

Kinh Doanh ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com