Cần 1 thợ bột kinh nghiệm full-time or part-time, vùng Long Beach. Tiệm đông khách,…

USA/California/Anaheim

Cần 1 thợ bột kinh nghiệm full-time or part-time, vùng Long Beach. Tiệm đông khách, cách Bolsa 15 phút. Khách Mỹ, Mễ, Phi. L/L: Loan 714-743-0905

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#547435

Category *VIỆC LÀM Subcategory Tôi là người CẦN NGƯỜI (THỢ)/Làm Nail / Spa Added Mar 12, 2018 Country USA State California City Anaheim Nhấp Vào 16 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire March 12, 2019, 4:17 pm

VIỆC LÀM ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com