Nhà G.G 1 phòng lớn, 1 phòng nhỏ, lối đi riêng, restroom riêng. Ưu tiên…

USA/California/Anaheim

Nhà G.G 1 phòng lớn, 1 phòng nhỏ, lối đi riêng, restroom riêng. Ưu tiên du học sinh. No cooking, pet. L/L: Hùng 714-902-4908; 714-860-0952

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

E-mail người chủ của quảng cáo này

Post ID:#546888

Category CHO THUÊ Subcategory ➥Thuê Phòng, Share Phòng Added Mar 11, 2018 Country USA State California City Anaheim Nhấp Vào 9 Rating
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Expire March 11, 2019, 9:17 am

Thuê Phòng, Share Phòng ở California

Thoát Ra
Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com