cần Full-time Chạy bàn Nam, Nữ biết tiếng Anh.

USA/California/Garden Grove

Phở Nam Định Harbor/ Garden Grove cần Full-time Chạy bàn Nam, Nữ biết tiếng Anh. Không kinh nghiệm miễn gọi. L/L: 714-757-3554

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

 • Post ID:#694870

  Category *VIỆC LÀM Subcategory Added Dec 12, 2018 Country USA State California City Garden Grove Nhấp Vào Rating
  Vote This Post DownVote This Post Up 0
  Loading...
  Expire January 1, 1970, 12:00 am

  VIỆC LÀM ở California

  Thoát Ra
  Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com