Cần gấp thợ làm TCN, Gel, bột

USA/California/Cerritos

Bolsa 20' vùng Cerritos. Tiệm đông khách Cần gấp thợ làm TCN, Gel, bột có kinh nghiệm. (Looking for nail techs do acrylic,dip,Gel and do a good professional job). L/L: 626-325-8663

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

  • Post ID:#713559

    Category *VIỆC LÀM Subcategory Added Mar 2, 2019 Country USA State California City Cerritos Nhấp Vào Rating
    Vote This Post DownVote This Post Up 0
    Loading...
    Expire January 1, 1970, 12:00 am

    VIỆC LÀM ở California

    Thoát Ra
    Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com