cần nhân viên chạy bàn

USA/California/Garden Grove

Nhà Hàng vùng Bolsa, cần nhân viên chạy bàn Part-Time. Ưu tiên sinh viên đi học. L/L: 714-473-0253

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

 • Post ID:#713562

  Category *VIỆC LÀM Subcategory Added Mar 2, 2019 Country USA State California City Garden Grove Nhấp Vào Rating
  Vote This Post DownVote This Post Up 0
  Loading...
  Expire January 1, 1970, 12:00 am

  VIỆC LÀM ở California

  Thoát Ra
  Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com