cần thợ Nữ

USA/California/Dana Point

DANA POINT Tiệm High-End giá cao cần thợ Nữ dưới 40 làm SNS, Gel, MP, sơn đẹp FT/PT. Bao lương theo khả năng, must speak English, không carpool. L/L: 714-299-2330

Nếu bạn thích hoặc không thích post này, xin cho một "Ngón Tay Cái Lên hoặc Xuống"!
Vote This Post DownVote This Post Up 0
Loading...
Tốt hơn, xin để lại một nhận xét.

Premium Red

 • Post ID:#713558

  Category *VIỆC LÀM Subcategory Added Mar 2, 2019 Country USA State California City Dana Point Nhấp Vào Rating
  Vote This Post DownVote This Post Up 0
  Loading...
  Expire January 1, 1970, 12:00 am

  VIỆC LÀM ở California

  Thoát Ra
  Copyright © 2018 TìmViệcUSA.com